Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

OKTÓBER - mesiac úcty k starším

Dňa 21.októbra 2012 (nedeľa)  o  15:00 hodine  sa na obecnom úrade v Petkovciach

( bývala škola v prírode) 

 uskutoční podujatie  "OKTÓBER - mesiac úcty k starším" .  

Srdečne pozývame všetkých občanov obce nad 60 rokov .

Pripravili sme pre vás kultúrne podujetie a pohostenie .

Tešíme sa na vašu účasť !  

 

Zoznam aktualít

Rozdelenie finančných prostriedkov z transparentného účtu Tornádo
Oznámenie OÚ Vranov n/T – pozemkový a lesný odbor
Prianie
Predvianočné popoludnie pre deti 2012
Nová lavička
Stolnotenisový turnaj
Prianie
OKTÓBER - mesiac úcty k starším
OCENILI ŠĽACHETNÝCH DARCOV KRVI Z NAŠEJ OBCE
Poďakovanie starostu
1 2 3 4 [>]