Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

Voľby sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018. V obci Petkovce je vytvorený jeden volebný obvod. Volebná miestnosť bude zriadená v priestoroch obecného úradu. Volí sa starosta obce na nové volebné obdobie rokov 2019 – 2022, ktorého funkcia bude vykonávaná v rozsahu ½ (polovičný) úväzok, a 5 poslancov obecného zastupiteľstva.

Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola menovaná Mgr. Agáta Hybalová, Petkovce 18, t.č. 0915961993.

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: Obecný úrad, 094 33 Petkovce 31.

Počet obyvateľov obce Petkovce ku dňu vyhlásenia volieb je 141.

Zoznam aktualít

nový článok
Prianie
Predvianočné popoludnie pre deti 2012
Nová lavička
Stolnotenisový turnaj
Prianie
OKTÓBER - mesiac úcty k starším
OCENILI ŠĽACHETNÝCH DARCOV KRVI Z NAŠEJ OBCE
Poďakovanie starostu
Zoznam firiem, ktoré darmi prispeli do tomboly
1 2 3 [>]