Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

Voľby sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018. V obci Petkovce je vytvorený jeden volebný obvod. Volebná miestnosť bude zriadená v priestoroch obecného úradu. Volí sa starosta obce na nové volebné obdobie rokov 2019 – 2022, ktorého funkcia bude vykonávaná v rozsahu ½ (polovičný) úväzok, a 5 poslancov obecného zastupiteľstva.

Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola menovaná Mgr. Agáta Hybalová, Petkovce 18, t.č. 0915961993.

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: Obecný úrad, 094 33 Petkovce 31.

Počet obyvateľov obce Petkovce ku dňu vyhlásenia volieb je 141.

Zoznam aktualít

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018
Výzva - rekonštrukcia KD Petkovce
Prianie
Športový deň obce
Prianie
Predvianočné popoludnie pre deti 2012
Nová lavička
Stolnotenisový turnaj
Prianie
OKTÓBER - mesiac úcty k starším