Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Nová lavička

Dňa 28.03. 2013 bola uspešne osadená nová lavička,ktorá bude slúžiť na prechod ku športovému areálu, pretože pôvodná už doslúžila a vzhľadom na bezpečnosť potrebvala renováciu. Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce rozhodlo o vyrobení novej, železnej. Veríme, že lavička bude slúžiť svojmu účelu dlhé roky.  

Zoznam aktualít

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018
Výzva - rekonštrukcia KD Petkovce
Prianie
Športový deň obce
Prianie
Predvianočné popoludnie pre deti 2012
Nová lavička
Stolnotenisový turnaj
Prianie
OKTÓBER - mesiac úcty k starším