Kontakt:

Napíšte nám:

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Rekonštrukcia KD Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Staon Invest
133439.57 €
Predplatné služby za 4.štvrťrok 2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
294.56 €
Elektrina - dodávka a distribúcia 9/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
42.68 €
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu 09/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
84.84 €
Poplatok za telekomunikačné služby 09/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
45.98 €
Internet Tornet Junior 11/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Tornadonet s.r.o.
14.00 €
Výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
39.60 €
Odber vzorky pitnej vody z vodného zdroja OcÚ Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: RÚVZ Prešov
41.66 €
Internet Tornet Junior za 10/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Tornadonet s.r.o.
14.00 €
Dodávka hasiacich prístrojov , požiarneho značenia Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Jozef Hurný - požiarna ochrana
109.80 €
Elektrina - dodávka a distribúcia 8/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
41.05 €
Poplatok za telekomunikačné služby 08/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
45.98 €
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu 08/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
87.48 €
Laboratórne rozbory vody Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: RÚVZ Prešov
88.40 €
Revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodov Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: OKY, s.r.o.
100.00 €
Elektrina 07/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
38.34 €
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu 07/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
127.80 €
Monitoring potrubia - odpad Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE
80.00 €
Elektrina 08/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
231.00 €
Internet Tornet Junior za 9/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Tornadonet s.r.o.
14.00 €
Poplatok za telefón - 07/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
46.06 €
Predplatné služby za 3. štvrťrok 2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
294.56 €
Elektrina 06/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
47.88 €
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu 06/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
85.72 €
Poplatok za telefón - 06/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
47.09 €
Internet Tornet Junior OFFICIAL 8/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Tornadonet s.r.o.
14.00 €
Výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
39.60 €
Poplatok za telefón - 05/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
37.76 €
Elektrina 05/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
77.08 €
Internet Tornet Junior za 7/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Tornadonet s.r.o.
14.00 €
Vývoz komunálneho odpadu obce 05/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
87.04 €
Čistenie a monitoring kanalizačného potrubia Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: VT-KANAL s.r.o.
143.30 €
Propagácia činnosti obce www.registerobci.sk Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Profesionálny register s.r.o.
240.00 €
Elektrina 04/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
120.84 €
Elektrina - dodávka a distribúcia 1.3-31.05.2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
231.00 €
Vývoz komunálneho odpadu obce 04/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
84.40 €
Internet Tornet Junior za 6/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Tornadonet s.r.o.
14.00 €
Poplatok za telefón - 04/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Prepravné služby za II. štvrťrok 2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
294.56 €
Elektrina 03/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
231.42 €
Poskytovanie služieb za rok 2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Remek, s.r.o.
114.00 €
Vývoz komunálneho odpadu obce 03/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
84.84 €
Poplatok za telefón - 03/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Internet Tornet Junior za 5/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Tornadonet s.r.o.
14.00 €
Výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
38.40 €
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: MAS Slanské vrchy - Topľa
5009.08 €
Elektrina 02/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
320.04 €
Internet Tornet Junior za 4/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Tornadonet s.r.o.
14.00 €
Poplatok za telefón - 02/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.10 €
Vývoz komunálneho odpadu obce 02/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
78.72 €
Mesačník Duo, daňové výdavky Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Poradca s.r.o
80.00 €
Internet Tornet Junior OFFICIAL 03/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Tornadonet s.r.o.
14.00 €
Elektrina 01/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
328.99 €
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu 01/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
114.90 €
Elektrina 01/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
231.00 €
Poplatok za telefón - 01/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Vrecia na komunálny odpad Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
19.80 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
9.60 €
Dopravné služby za 1.štvrťrok 2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
294.56 €
Dopravné služby za rok 2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
39.83 €
Finančné vysporiadanie za rok 2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
40.68 €
Internet Tornet Junior OFFICIAL Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Tornadonet s.r.o.
14.00 €
Elektrina 12/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
179.11 €
Poplatok za telefón - 12/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Program IFOSOFT Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: IFOsoft s.r.o.
277.80 €
Vývoz komunálneho odpadu obce 12/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
78.72 €
Doména a webhoasting www.petkovce.sk Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Webex media, s.r.o.
144.00 €
Vedenie účtu Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Prima Banka, a.s. Žilina
41.52 €
Dodávka a montáž svietidiel v obci Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: ELEC-MK Ing. Michal Kleban
1997.50 €
Internet Tornet Junior OFFICIAL za 1/2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Tornadonet s.r.o.
14.00 €
Výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
36.00 €
Elektrina 11/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
120.89 €
Poplatok za telefón - 11/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Vývoz komunálneho odpadu obce 11/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
79.68 €
Oprava kosačky Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: EXTRATECH s.r.o.
33.30 €
Poplatok za obecné noviny za rok 2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: INPROST spol. s r.o.
93.60 €
členské na rok 2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: MAS Slanské vrchy - Topľa
73.00 €
Audit riadnej účtovnej závierky za rok 2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Audit Consult CD, s.r.o.
288.00 €
členské na rok 2020 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: ZMOS
24.97 €
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu z VKK Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
223.22 €
Elektrina 10/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
102.88 €
Dodávka - plastová taška 100 ks Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: LIM PO, s.r.o
48.00 €
Internet Tornet Junior za 12/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Tornadonet s.r.o.
14.00 €
Vývoz komunálneho odpadu obce 10/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
79.68 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
213.00 €
Poplatok za telefón - 10/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.74 €
Predplatné služby za 4. štvrťrok 2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
294.56 €
Elektrina 09/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
39.08 €
Internet Tornet Junior OFFICIAL za 11/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Tornadonet s.r.o.
14.00 €
Vývoz komunálneho odpadu obce 9/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
80.16 €
Poplatok za telefón - 09/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.12 €
Výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
36.00 €
Elektrina 1.8.2019 - 31.8.2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
36.22 €
Oprava kosačky Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: EXTRATECH s.r.o.
55.00 €
Poplatok za telefón - 08/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.72 €
Internet Tornet Junior OFFICIAL za 10/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Tornadonet s.r.o.
14.00 €
Vývoz komunálneho odpadu obce 8/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
79.68 €
Elektrina 1.7.2019 - 31.7.2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
31.67 €
Poplatok za telefón - 07/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Vývoz komunálneho odpadu obce 7/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
113.82 €
Internet Tornet Junior OFFICIAL Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Tornadonet s.r.o.
14.00 €
Predplatné služby za 3. štvrťrok 2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
294.56 €
Elektrina 06/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
33.97 €
Vývoz komunálneho odpadu obce 6/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
76.80 €
Poplatok za telefón - 06/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Internet Tornet Junior za 8/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Tornadonet s.r.o.
14.00 €
Výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
36.00 €
Poplatok za služby IVES Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
83.65 €
Materiál - olej stihl, silon Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: EXTRATECH s.r.o.
32.09 €
Elektrina 05/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
108.96 €
Poskytovanie služieb za rok2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Remek, s.r.o.
114.00 €
Internet Tornet Junior za 7/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Tornadonet s.r.o.
14.00 €
Vývoz komunálneho odpadu obce 5/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
78.24 €
Poplatok za telefón - 05/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Vývoz komunálneho odpadu obce 4/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
79.92 €
Internet Tornet Junior OFFICIAL Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Tornadonet s.r.o.
14.00 €
Elektrina 04/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
112.21 €
Poplatok za telefón - 04/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.67 €
Elektrina 1.3.2019 - 31.5.2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
213.00 €
Internet Tornet Junior za 4/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Tornadonet s.r.o.
14.00 €
Prepravné služby za II. štvrťrok 2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
294.56 €
Elektrina 03/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
239.56 €
Vývoz komunálneho odpadu obce 3/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
80.64 €
Poplatok za telefón - 03/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
37.43 €
Mimoriadne členské na rok 2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: ZMOS
146.00 €
Zvisla dopravná značka - Daj prednosť v jazde ! Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: ZNAČKY, s.r.o.
70.20 €
Verejne obstarávanie - projektová dokumentácia vodovod Petkovce Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: ALI TENDER, s.r.o.
250.00 €
Internet Tornet Junior za 4/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Tornadonet s.r.o.
14.00 €
Elektrina 02/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
237.65 €
Vývoz komunálneho odpadu obce 2/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
73.84 €
Vitríny vonkajšie 2 ks, stĺpiky 2ks Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: B2B Partner s.r.o.
1274.40 €
Poplatok za telefón - 02/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Internet Tornet Junior za 3/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Tornadonet s.r.o.
14.00 €
Odhŕňanie snehu Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Roľnícko-obchodné družstvo Vyšný Žipov
126.00 €
Preplatok za elektrinu 01.01 - 28.2.2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
213.00 €
Vývoz komunálneho odpadu - január 2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
108.50 €
Poplatok za telefón - január 2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.60 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
9.60 €
Mesačník DUO - predplatné rok 2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Poradca s.r.o
76.00 €
Dopravné služby za rok 2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
39.83 €
Prepravné služby za I. štvrťrok 2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
294.56 €
Preplatok za elektrinu rok 2018 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
-501.73 €
Poplatok za internet 2/2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Tornadonet s.r.o.
14.00 €
Doména webhosting rok 2019 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Webex media, s.r.o.
144.00 €
Elektrina - december 2018 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
246.46 €
Poplatok za telefón - december 2018 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Vývoz komunálneho odpadu - december 2018 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
73.85 €
Projektová dokumentácia na stavbu - rekonštrukcia KD Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Inžinierska agentúra, s. r. o.
1920.00 €
Spracovanie žiadosti - rekonštrukcia KD Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: KASPA SLOVAKIA s.r.o.
2400.00 €
Projektová dokumentácia na stavbu - rekonštrukcia KD Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Inžinierska agentúra, s. r. o.
3960.00 €
Vývoz komunálneho odpadu obce 2/2015 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
62.31 €
Nové tlačivá k dani z nehnuteľnosti Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: INPROST spol. s r.o.
20.95 €
Služba - Obce.info mini Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: DATATRADE, s.r.o.
46.56 €
Elektrina - Dodávka a distribúcia Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
452.00 €
Poplatok za telefón - január 2015 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
48.35 €
Vývoz komunálneho odpadu z obce - I. 2015 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
62.31 €
Tlač harmonogramov na rok 2015 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
13.80 €
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
14.40 €
Dopravné služby za rok 2015 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
39.83 €
Predplatené služby za I.štvrťrok 2015 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
294.56 €
Vysporiadanie elektriny za rok 2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
355.07 €
Poplatok za telefón - december Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
42.25 €
Vývoz komunálneho odpadu obce 12/2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
62.21 €
Doména webhosting a záloha webstránky Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Webex media, s.r.o.
120.00 €
Poplatok ročné vedenie účtu/2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Prima Banka, a.s. Žilina
39.96 €
Poplatok za telefón - november 2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.57 €
Obecné noviny 2015 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: INPROST spol. s r.o.
67.60 €
Vývoz komunálneho odpadu z obce - 11/2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
62.70 €
Poplatok za telefón - október 2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
37.45 €
Vývoz komunálneho odpadu z obce - 10/2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
91.36 €
Elektrina dodávka distribúcia Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
549.00 €
Prepravné služby za IV.štvrťrok 2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
294.56 €
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
14.40 €
Poplatok za telefón - september 2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
47.59 €
Vývoz komunálneho odpadu z obce - 9/2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
62.31 €
Poplatok za telefón - august 2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.99 €
Vývoz komunálneho odpadu z obce - 8/2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
62.61 €
Rekonštrukcia KM obce - doplatok Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: PROFISTAV - JM, s. r. o.
2477.36 €
Preddavok na rekonštrukciu stropu KM obce Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: PROFISTAV - JM, s. r. o.
1238.68 €
Poplatok za telefón - júl 2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.17 €
Vývoz komunálneho odpadu z obce - 7/2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
62.31 €
Elektrina dodávka distribúcia Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
549.00 €
Prepravné služby za III.štvrťrok 2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
294.56 €
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
14.40 €
Vývoz komunálneho odpadu z obce - 6/2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
62.51 €
Služby STP APV Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
83.65 €
Doplatok za obecné noviny 2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: INPROST spol. s r.o.
15.60 €
Audit riadnej účtovnej uzávierky 2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Audit Consult CD, s.r.o.
240.00 €
Poplatok za telefón - máj 2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.68 €
Vývoz komunálneho odpadu z obce - 5/2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
62.51 €
Poplatok za telefón - apríl 2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.33 €
Vývoz komunálneho odpadu z obce - 4/2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
91.36 €
Elektrina dodávka distribúcia Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
549.00 €
Členský príspevok ZMO VR 2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: ZMOS
18.72 €
Prepravné služby za II.štvrťrok 2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
294.56 €
Ročný poplatok za používanie SW Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Remek, s.r.o.
116.16 €
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
14.40 €
Poplatok za telefón - marec 2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
50.78 €
Vývoz komunálneho odpadu z obce - 3/2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
62.61 €
Poplatok za telefón - február 2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
41.95 €
Vývoz komunálneho odpadu z obce - 2/2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
62.41 €
Tlač harmonogramov vývozu odpadu 2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
13.44 €
Reklamné predmety Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: LIM PO, s.r.o
14.00 €
Program - obce infomini - 2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: DATATRADE, s.r.o.
38.40 €
Odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Roľnícko-obchodné družstvo Vyšný Žipov
30.00 €
Poplatok za telefón - január 2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.61 €
Vývoz komunálneho odpadu z obce - 1/2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
62.31 €
Elektrina dodávka distribúcia Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
549.00 €
Ročné predplatné mesačníka DUO Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Poradca s.r.o
72.00 €
Ročné vedenie účtu majiteľa - 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Prima Banka, a.s. Žilina
39.96 €
Spracovanie ohlásení o vzniku odpadu Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
14.40 €
Prepravné služby za I. štvrťrok 2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
294.56 €
Dopravné služby 2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
39.83 €
Finančné vysporiadanie elektriny rok 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
15.64 €
Poplatok za doménu, webhosting a webstránku Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Webex media, s.r.o.
120.00 €
Poplatok za telefón - december 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.92 €
Vývoz komunálneho odpadu z obce - XII. 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
62.50 €
Refundácia ušlej mzdy člena volebnej komisie Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
137.05 €
Publikácia k jubileu obce a panel Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou
100.00 €
Poplatok za telefón - november 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
38.45 €
Obecné noviny na rok 2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: INPROST spol. s r.o.
52.00 €
Vývoz komunálneho odpadu z obce - XI. 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
62.70 €
Hrnček keramický s erbom Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: LIM PO, s.r.o
86.00 €
Poplatok za telefón - október 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.33 €
Vývoz komunálneho odpadu z obce - X. 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
91.20 €
Elektrická energia - dodávka a distribúcia Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
574.00 €
Prepravné služby za IV. štvrťrok 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
294.56 €
Spracovanie hlásení o vzniku odpadov Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
14.40 €
Vývoz komunálneho odpadu z obce - IX. 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
62.41 €
Poplatok za telefón - september 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.33 €
Audit účtovnej uzávierky za rok 2012 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Audit Consult CD, s.r.o.
240.00 €
Služby Webprofil 2013/2014 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Mgr. Zsolt Krajnyik KZ Image
4.00 €
Poplatok za telefón - august 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.86 €
Vývoz komunálneho odpadu z obce - VIII. 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
62.41 €
Poplatok za telefón - júl 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.69 €
Vývoz komunálneho odpadu z obce - VII. 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
62.11 €
Elektrická energia - dodávka a distribúcia Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
574.00 €
Prepravné služby za III. štvrťrok 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
294.56 €
Spracovanie hlásení o vzniku odpadov Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
14.40 €
Poplatok za telefón - jún 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.63 €
Vývoz komunálneho odpadu z obce - VI. 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
62.60 €
Poplatok za telefón - máj 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.71 €
Vývoz komunálneho odpadu z obce - máj 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
91.21 €
Poplatok za telefón - apríl 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.52 €
Vývoz komunálneho odpadu z obce - IV. 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
62.31 €
Elektrická energia - dodávka a distribúcia Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
574.00 €
Spracovanie hlásení o vzniku odpadov Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
14.40 €
Používanie SW za rok 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Remek, s.r.o.
116.16 €
Prepravné služby za II. štvrťrok 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
294.56 €
Odhrňanie snehu z miestnych komunikácii Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Roľnícko-obchodné družstvo Vyšný Žipov
30.00 €
Poplatok za telefon - marec Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.32 €
Vývoz TKO - marec 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
62.50 €
Poplatok za telefón - február 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.28 €
Vývoz TKO - február 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
62.41 €
Odhŕňanie snehu z miestnych komunikácii Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Roľnícko-obchodné družstvo Vyšný Žipov
90.00 €
Harmonogram vývozu TKO a vrecia na odpad Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
23.04 €
Vývoz TKO - január Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
62.21 €
Odhŕňanie snehu z miestnych komunikácii Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Roľnícko-obchodné družstvo Vyšný Žipov
30.00 €
Poplatok za telefón - január 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.33 €
Program "Obce.infomini" Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: DATATRADE, s.r.o.
38.40 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
547.00 €
Spracovanie hlásení o vzniku odpadov Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
14.40 €
Účtová uzávierka za IV.Q 2012 a rok 2012 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Viera Kotuľáková
150.00 €
Poplatok za vedenie účtu Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Prima Banka, a.s. Žilina
39.96 €
Dopravné služby za rok 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
39.96 €
Prepravné služby za I. štvrťrok 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
294.56 €
Odhŕňanie snehu z miestnych komunikácii Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Roľnícko-obchodné družstvo Vyšný Žipov
30.00 €
Telefón - služby pevnej siete Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.33 €
Vývoz TKO - dcember Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
62.60 €
Led vianočná svetelná reťaz Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: AV-EL mak.
26.55 €
Telefón - služby pevnej siete Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.33 €
Vyvoz TKO november Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
62.41 €
Členský príspevok 2013 Dod.: ZMOS
23.84 €
Internet Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Orange Slovensko, a.s
7.00 €
Ročné predplatné mesačníka DUO 2013 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Poradca s.r.o
68.80 €
Telefón - služby pevnej siete Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.33 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
801.00 €
Mesačný poplatok - štart Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Orange Slovensko, a.s
7.00 €
Spracovanie hlásení o vzniku odpadov Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
14.40 €
Prepravné služby za IV. štvrťrok 2012 Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Topľou
294.56 €
Poplatok za telefón - sepember Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.32 €
Webprofil na www.info-slovakia Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Mgr. Zsolt Krajnyik KZ Image
4.00 €
vyvoz TKO oktober Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
91.21 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
801.00 €
Výmena okien Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Staon Invest
1568.00 €
Telefón - služby pevnej siete Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.66 €
Vývoz TKO - júl Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
62.41 €
Kurz - tvorba web stránok Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Verlag dashofer vydavateľstvo, s.r.o
23.88 €
Vývoz TKO - august Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Fúra s.r.o
62.31 €
Telefón - služby pevnej siete Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.33 €
Výmena merania Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
42.80 €
Internet Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Orange Slovensko, a.s
7.00 €
Zriadenie web stránky Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Webex media, s.r.o.
90.00 €
Zber komunalneho odpadu Dod.: Fúra s.r.o
62.70 €
Internet Odb.: OcÚ Petkovce
Dod.: Orange Slovensko, a.s
7.00 €
Vývoz TKO - december Dod.: Fúra s.r.o
63.00 €
Poplatok za telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s.
27.06 €