Kontakt:

Napíšte nám:

Samospráva

Adresa:mapa

Obecný úrad Petkovce
Petkovce 35
094 33 p. Vyšný Žipov

Telefón: +421 57 449 11 16 
E-mail: obec.petkovce@gmail.com

Starosta: Pavol Hybala

Zástupca:

Poslanci:
Ing.Marián Barna
Michal Džujka

Jozef Hruška
PaedDr. Pavol Hybala
Viera Vancíková

Kontrolórka: MUDr. Jolana Benčová

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad TopľouRegión: Vranovský


IČO: 00 332 666
Počet obyvateľov: 148

Rozloha: 435 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1363

Úradné hodiny: купить покрывало

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7:30 - 15:30
-----------------
7:30 - 15:30
----------------
7:30 - 12:00


 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

Voľby sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018. V obci Petkovce je vytvorený jeden volebný obvod. Volebná miestnosť bude zriadená v priestoroch obecného úradu. Volí sa starosta obce na nové volebné obdobie rokov 2019 – 2022, ktorého funkcia bude vykonávaná v rozsahu ½ (polovičný) úväzok, a 5 poslancov obecného zastupiteľstva.

Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola menovaná Mgr. Agáta Hybalová, Petkovce 18, t.č. 0915961993.

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: Obecný úrad Petkovce, 094 33 Petkovce 31.

Počet obyvateľov obce Petkovce ku dňu vyhlásenia volieb je 141.

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu Obce Petkovce 10.novembra 2018 :

Kandidáti:
1. Juliana BARANOVÁ, Mgr., 26 r., samostatne hospodáriaca roľníčka, Šanca
2. Renáta DANKOVÁ, 51 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Slovenská národná strana
3. Pavol HYBALA, 63 r., starosta obce, Kresťanskodemokratické hnutie
4. Anna KLEINOVÁ, Ing., 31 r., nezamestnaná, nezávislá kandidátka
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Petkovciach 10.novembra 2018

Volebný obvod číslo 1
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.
 
Kandidáti:
1. Juliana BARANOVÁ, Mgr., 26 r., samostatne hospodáriaca roľníčka, Šanca
2. Marián BARNA, Ing., 52 r., manažér, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Renáta DANKOVÁ, 51 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Slovenská národná strana
4. Zuzana DANKOVÁ, 31 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Slovenská národná strana
5. Michal DŽUJKA, 43 r., živnostník, Európska demokratická strana
6. Jozef HRUŠKA,  33 r., živnostník, Národná koalícia
7. Pavol HYBALA, PaedDr., 40 r., riaditeľ ZŠ, Strana občianskej ľavice
8. Pavol HYBALA, 63 r., starosta obce, Kresťanskodemokratické hnutie
9. Viera VANCIKOVÁ, 51 r., predavačka, Národná koalícia