Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Opatrenie z BRO - aktualizácia k 25.11.2020

 Dňa 26.11.2020 bolo zasadnutie Bezpečnostnej rady okresu (BRO)  Vranov nad Topľou k vývoju pandémie COVID-19 v okrese VT viz výpis z uznesenia BRO.

 

Výpis z uznesenia BRO: Bezpečnostná rada obvodu Vranov nad Topľou (petkovce.sk)

Počet pozitívnych v obci Petkovce: petkovce.sk/files/2020-11-28-112848-pocet_pozitivnych_.pdf

 

Bezpečnostná rada okresu prijala opatrenia smerom k bohoslužbám:

-          Od 27.11.2020 sa ruší opatrenie Bezpečnostnej rady okresu Vranov nad Topľou platné do 30.11.2020, v ktorom sa obmedzovala účasť veriacich na bohoslužbách na 1/3 kapacity kostola  v okrese Vranov nad Topľou

AKTUÁLNE podľa vyhlášky platnej od 24.11.2020 môže byť na bohoslužbe 50 % veriacich z celkovej kapacity kostola. Pre výpočet kapacity kostola sa počítajú iba miesta na sedenie. Viz platná vyhláška v prílohe.

 

(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w) a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2

písm. b) ustanovujú nasledovné opatrenia:

a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov umožniť len

s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo

šatkou,

b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť

jednorazové rukavice,

c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

d) s výnimkou bohoslužieb s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného podujatia

v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2,

e) dodržiavať respiračnú etiketu,

f) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade príznakov

akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

g) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

h) pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky,

i) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky,

j) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

k) zakazuje sa podávanie rúk,

l) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,

m) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,

n) bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi a to tak, že:

1. je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, alebo

2. medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí

v radoch alternovať.

 

-          Od 27.11.2020 platí nové opatrenie,  na základe ktorého sa bude každý štvrtok vyhodnocovať 7 dňový priemer  pozitívnych a na základe prepočtu na počet obyvateľov  danej obce sa určí % pozitívnych prípadov (do pozitívnych prípadov sa od 27.11.2020 budú počítať výsledky z PCR testov ale aj výsledky antigénových testov)  

-          Obce,  ktoré budú mať nakazených menej ako 1 % bude fungovať v režime platnom pre celú SR vid. vyhláška z 24.11.2020

-          Pre obce, ktoré budú mať nakazených viac ako 1 % budú platiť samostatné opatrenia vydané RÚVZ Vranov nad Topľou a to redukcia počtu veriacich v kostoloch na 1/3 kapacity kostola vypočítanej z miest na sedenie

-          Obce, kde sa zaznamená prudký nárast nákazy dostanú samostatné opatrenia vydané RÚVZ Vranov nad Topľou a to redukcia počtu veriacich v kostoloch na maximálne 6 až 10 osôb podľa veľkosti kostola pri extrémnom náraste pozitívnych prípadov môže prísť aj tvrdšie opatrenie

Viac info na : https://grkatpetkovce.webnode.sk/obyvatelia/

Zoznam aktualít

Rozdelenie finančných prostriedkov z transparentného účtu Tornádo
Oznámenie OÚ Vranov n/T – pozemkový a lesný odbor
Prianie
Predvianočné popoludnie pre deti 2012
Nová lavička
Stolnotenisový turnaj
Prianie
OKTÓBER - mesiac úcty k starším
OCENILI ŠĽACHETNÝCH DARCOV KRVI Z NAŠEJ OBCE
Poďakovanie starostu
1 2 3 4 [>]