Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Africký mor ošípaných

 Vážení občania, 

v nadväznosti na stúpajúce šírenie sa ochorenia afrického moru ošípaných a zaznamenané pozitívne nálezy AMO u diviakov v okrese Vranov n. T. je povinná registrácia chovov ošípaných, najneskôr však do 23. 10. 2020. 
Registrácia chovov ošípaných bude prebiehať denne od 8.30 – 10.00 hod. na RVPS Vranov n. T. Tlačivá je potrebné vytlačiť, vyplniť a dať si osobne potvrdiť na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe vo Vranove n. T. a následne potvrdené poslať na Centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat, Rosinská cesta 12, 010 08  Žilina.

Viac na: http://petkovce.sk/files/2020-10-23-223026-Minimalne-poziadavky-biologickej-bezpecnosti.pdf

Zoznam aktualít

Rozdelenie finančných prostriedkov z transparentného účtu Tornádo
Oznámenie OÚ Vranov n/T – pozemkový a lesný odbor
Prianie
Predvianočné popoludnie pre deti 2012
Nová lavička
Stolnotenisový turnaj
Prianie
OKTÓBER - mesiac úcty k starším
OCENILI ŠĽACHETNÝCH DARCOV KRVI Z NAŠEJ OBCE
Poďakovanie starostu
1 2 3 4 [>]