Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Uverejnenie výsledkov doplňujúcich volieb starostu obce

            Miestna volebná komisia v Petkovciach                                      

Uverejnenie  výsledkov dopňujúcich volieb starostu obce

 

Miestna volebná komisia v Petkovciach,  podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky doplňujúcich volieb starostu obce, ktoré sa konali

13. apríla 2019

 

 

A    Za starostu obce  PETKOVCE bol zvolený:

      PAVOL HYBALA, Kresťanskodemokratické hnutie

 

 

 

 

V Petkovciach                                                                                          Mgr. Mária Tkáčová, PhD.

Dátum:15.04.2019                                                                                        predseda komisie

Zoznam aktualít

Oznámenie OÚ Vranov n/T – pozemkový a lesný odbor
Prianie
Predvianočné popoludnie pre deti 2012
Nová lavička
Stolnotenisový turnaj
Prianie
OKTÓBER - mesiac úcty k starším
OCENILI ŠĽACHETNÝCH DARCOV KRVI Z NAŠEJ OBCE
Poďakovanie starostu
Zoznam firiem, ktoré darmi prispeli do tomboly
1 2 3 4 [>]