Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

ZOZNAM KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

    Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu Obce Petkovce 10.novembra 2018 :

Kandidáti:
1. Juliana BARANOVÁ, Mgr., 26 r., samostatne hospodáriaca roľníčka, Šanca
2. Renáta DANKOVÁ, 51 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Slovenská národná strana
3. Pavol HYBALA, 63 r., starosta obce, Kresťanskodemokratické hnutie
4. Anna KLEINOVÁ, Ing., 31 r., nezamestnaná, nezávislá kandidátka
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Petkovciach 10.novembra 2018

Volebný obvod číslo 1
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.
 
Kandidáti:
1. Juliana BARANOVÁ, Mgr., 26 r., samostatne hospodáriaca roľníčka, Šanca
2. Marián BARNA, Ing., 52 r., manažér, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Renáta DANKOVÁ, 51 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Slovenská národná strana
4. Zuzana DANKOVÁ, 31 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Slovenská národná strana
5. Michal DŽUJKA, 43 r., živnostník, Európska demokratická strana
6. Jozef HRUŠKA,  33 r., živnostník, Národná koalícia
7. Pavol HYBALA, PaedDr., 40 r., riaditeľ ZŠ, Strana občianskej ľavice
8. Pavol HYBALA, 63 r., starosta obce, Kresťanskodemokratické hnutie
9. Viera VANCIKOVÁ, 51 r., predavačka, Národná koalícia
     

Zoznam aktualít

Prianie
Predvianočné popoludnie pre deti 2012
Nová lavička
Stolnotenisový turnaj
Prianie
OKTÓBER - mesiac úcty k starším
OCENILI ŠĽACHETNÝCH DARCOV KRVI Z NAŠEJ OBCE
Poďakovanie starostu
Zoznam firiem, ktoré darmi prispeli do tomboly
650 výročie prvej písomnej zmienky o obci
1 2 3 [>]