Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Petkovce

Zo 118 zapísaných voličov sa volieb zúčasnilo 80 voličov, čo je 67,79 % -ná účasť voličov na voľbách.

Za posancov obecného zastupiteľstva v Petkovciach  na volebné obdobie 2015 - 2018 boli zvolení:

1. Ing. Marián Barna  47 hlasov

2. PaedDr. Pavol Hybala  39 hlasov

3. Michal Džujka  38 hlasov

4. Viera Vanciková 37 hlasov

5. Ing. Anna Kleinová  29 hlasov

 

Náhradníkmi na  poslancov obecného zastupiteľstva v Petkovciach sú:

Katarína Kľučarová  - 28 hlasov, Renáta Danková - 22 hlasov, Ján Čorej - 21 hlasov, Vladislav Bobik - 19 hlasov, Vladimír Lukáč - 18 hlasov, Štefan Pavliško - 13 hlasov, Anna Koudelková 10 hlasov.

 

Za  starostu obce bol zvolený:

PAVOL  HYBALA - 56 hlasov

čo predstavuje  70 % - nú podporu zúčastnených  voličov.

 

Novozvoleným samosprávnym orgánom obce Petkovce  blahoželáme a prajeme im veľa úspechov pri riadení obce.

                                                                         Jakub Jonek  - predseda MVK

Zoznam aktualít

nový článok
Prianie
Predvianočné popoludnie pre deti 2012
Nová lavička
Stolnotenisový turnaj
Prianie
OKTÓBER - mesiac úcty k starším
OCENILI ŠĽACHETNÝCH DARCOV KRVI Z NAŠEJ OBCE
Poďakovanie starostu
Zoznam firiem, ktoré darmi prispeli do tomboly
1 2 3 [>]